Temaföreläsningar

 

  • Stress och dess inverkan på oss
  • Kroppsmedvetenhet, mindfulness och liknande hanteringssätt
  • "Knopp & Kropp"

Senaste föreläsningarna

31. Okt, 2015
25. Apr, 2015

Föräldrautbildning, Almåsa - SPSM

Tema: ”Knopp och Kropp - genom att förstå sig själv blir det lättare att
hjälpa andra”

31. Jan, 2015

"Verktyg för bättre hälsa!" Ett projekt med Förbundet Sveriges dövblinda, FSDB, som huvudman, Kolmården

Temat denna gång var; "Knopp & Kropp", hitta dina resurser med hjälp av kroppsmedvetenhet, kroppskännedom, mindfulness. Tips och övningar med grund i erfarenhet och sunt förnuft.

18. Maj, 2014

"Verktyg för bättre hälsa!" Ett projekt med Förbundet Sveriges dövblinda, FSDB, som huvudman, Uddevalla

Jag föreläste på temat "Kroppen som resurs; kroppsmedvetande och Basal Kroppskännedom blandat med mindfulness, erfarenheter och sunt förnuft."
Teori och praktiska övningar blandades.

"Tack för din fantastiska insats i projektet Verktyg för bättre hälsa!"
Petra Liljeblad, projektledare

Dela den här sidan